Vijesti i najave

Anketa o poduzetničkoj aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

  • Podijeli:
  • Ispis:

Poštovane poduzetnice,

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom provodi istraživanje o poduzetničkoj aktivnosti žena u sklopu projekta “MREŽA^2 - „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“. Projektom se istražuje institucionalni okvir za razvoj ženskog poduzetništva, poduzetnički potencijali žena, poduzetničke aktivnosti, pristup resursima- financijskim, kadrovskim i drugim, socio-kulturno okruženje, dostupnost poduzetničkih i drugih mreža, obrazovanja i osposobljavanja. Ujedno se ispituju rodne uloge, stavove i strategije u usklađivanju poslovnog i obiteljskog života koje primjenjuju uspješne poduzetnice. 

svrhu donošenja Akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji,  pripremljena je anketa koja se nalazi na sljedećoj poveznici koju molimo da ispunite do 1. studenog 2018.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNmmi2mjzh8sWebt6tPD7H3YJB9Z_ZTIo6uhk2JR6XHI8uUg/viewform

Bili bismo Vam zahvalni na daljnjoj distribuciji ankete jer nam je bitno u istraživanje uključiti sve poduzetnice kako bi rezultati istraživanja i Akcijski plan što pouzdanije odgovarao na potrebe i interese poduzetnica u Krapinsko-zagorskoj županiji !

Anketu dostavljamo i u prilogu pripremljenu za printanje ukoliko je želite distribuirati ili koristiti na taj način. Tako ispunjenu anketu molimo da pošaljete na: 

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela.

Anketa je anonimna te će njeni rezultati biti korišteni isključivo u svrhu pripreme Akcijskog plana. Za sva pitanja vezano uz anketu možete nam se obratiti putem e-maila projekti@zagorje-sutla.eu .

Zahvaljujemo Vam na ispunjavanju ankete!

Priloženi dokumenti

Anketa
22. listopada 2018. 183,1 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

099/4237 161 ured Pregrada

091/752 2375 ured Zabok

099/4237 151 ured Zagorska Sela

099/4237 171


E-MAILOVI

ured@zagorje-sutla.eu

projekti@zagorje-sutla.eu

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Knjaz
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-SutlaSTRUČNI SURADNICI:

Blanka Stipčić Berić

Jelena Vuk Lipnjak

Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh