Vijesti i najave

"EKO poljoprivrednica" - Poziv na program osposobljavanja

  • Podijeli:
  • Ispis:

LAG Zagorje-Sutla poziva vas da se prijavite na besplatni program osposobljavanja za

Eko poljoprivrednicu!

 

 

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA: 16. ožujka 2020. godine

TRAJANJE PROGRAMA: 150  školskih sati

UVJETI UPISA: u program osposobljavanja za poslove proizvođačice poljoprivrednih  kultura na ekološki način mogu se upisati polaznice koje su prethodno završile minimalno osnovnu školu i imaju 15 godina. (Upis u evidenciji HZZ-a nije uvjet)

MJESTO ODRŽAVANJA OSPOSOBLJAVANJA: Pučko otvoreno učilište Krapina, Šetalište narodnog preporoda 13, Krapina

 

Sve polaznice koje uspješno završe program stječu pravo upisa kvalifikacije u radnu knjigu.

 

Završetkom programa polaznice će znati:

a)     Primijeniti osnovna načela ekološkog uzgoja.

b)     Pripremiti tlo za sjetvu i sadnju poljoprivrednih kultura na ekološki način.

c)     Razlikovati i primijeniti uzgojne mjere, zahvate, te alate i opremu za ekološku proizvodnju poljoprivrednih kultura.

d)     Proizvesti kompost na eko – način.

e)     Zaštititi kulture od bolesti, štetnika i korova na ekološki način.

f)       Prepoznati vrijeme zrelosti poljoprivrednih kultura, ubrati ih i skladištiti.

g)     Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

 

Molimo sve zainteresirane za osposobljavanje da se prijave na e-mail: jelena.knjaz@zagorje-sutla.eu ili broj telefona: 099/423-7151.

U prijavi molimo navedite ime i prezime, kontakt, općinu/grad te kratki razlog za uključivanje u program osposobljavanja.

 

Za korisnice programa osposobljavanja osigurat će se mentorstvo i savjetovanje kroz koje će se pratiti njihovo napredovanje u procesu traženja posla ili samozapošljavanja te pomoć u pokretanju OPG-a kao i edukaciju o izradi poslovnog plana za prijavu na mjere ruralnog razvoja. Također, korisnice će imati pristup online platformi za učenje.

 

UKRATKO O PROJEKTU:

Kako bi smanjile diskriminaciju u svijetu rada i podržale dugotrajno nezaposlene žene u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji CESI, LAG Zagorje - Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina provode dvogodišnji program edukacija i podrške za dugotrajno nezaposlene žene i žene koje su na bilo koji način izložene spolnoj diskriminaciji u svijetu rada i procesima zapošljavanja.

 

Projekt “Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu" je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“. Projekt će se provoditi u

razdoblju od 26.03.2019. do 26.03.2021. Ukupna vrijednost projekta iznosi 912.485,42 kune.

Priloženi dokumenti

Program osposobljavanja_EKO poljoprivrednica
12. veljače 2020. 278,07 KB
Program osposobljavanja_EKO poljoprivrednica_1
12. veljače 2020. 815,31 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/752 2375 Voditeljica LAG-a Tajana Broz

099/4237 151 Voditeljica ureda Jelena Knjaz

099/4237 161, Stručna suradnica Jelena Vuk Lipnjak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Knjaz
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-Sutla


Jelena Vuk Lipnjak
stručna suradnica


Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh