Vijesti i najave

Javni poziv za članove/ice Ocjenjivačkog odbora - dopuna Baze ocjenjivača/ica na LAG natječajima

  • Podijeli:
  • Ispis:

Temeljem odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla od 24. kolovoza  2021. godine (Urbroj: 01/21/090) raspisuje se

Javni poziv za članove/ice Ocjenjivačkog odbora - dopuna Baze ocjenjivača/ica na LAG natječajima

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. (dalje:  LRS) provodi se putem LAG natječaja za tipove operacija navedene u LRS.  Postupak odabira projekata sastoji se od nekoliko faza među kojima je  ocjenjivanje projekata.

Ocjenjivanje projekata vrši se prema unaprijed određenim kriterijima za  pojedinačni tip operacije i dodatnim kriterijima odabira opisanim u Dodatku 6  LRS, u poglavlju – Kriteriji za odabir projekata. Cilj ove faze je provjeriti  usklađenost projekata s uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira iz LRS,  utvrđivanje prihvatljivih troškova/aktivnosti i iznosa istih, intenziteta i iznosa javne  potpore, te broja bodova po projektu. Navedene provjere obavljaju se uvidom u  zaprimljenu dokumentaciju i koristeći kontrolnu listu u skladu s pojašnjenjima koji  su sastavni dio kontrolne liste.  

Ocjenjivanje projekata obavlja Ocjenjivački odbor kojeg imenuje Upravni odbor  LAG-a iz reda neovisnih stručnjaka/inja koji imaju iskustva u izradi i provedbi  odnosno evaluaciji projekata financiranih iz EU fondova. Ocjenjivački odbor ima 3  člana/ice. Svi članovi Ocjenjivačkog odbora podliježu pravilima o izbjegavanju  sukoba interesa te ne smiju biti članovi/ce niti jednog tijela LAG-a koje sudjeluje u  postupku odabira projekta (uključivši i Skupštinu LAG-a).  

Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za  sudjelovanje u radu Ocjenjivačkog odbora na način da svoju prijavu (prema  obrascu u nastavku), životopis i izjavu o potencijalnom sukobu interesa, iz kojih je  vidljivo da odgovaraju gore navedenim kriterijima, pošalju na lag@zagorje-sutla.eu najkasnije do 31. kolovoza 2021. Sve osobe koje zadovoljavaju propisane uvjete  bit će upisane u bazu potencijalnih ocjenjivača/ica te će se angažirati sukladno  raspoloživosti i odlukama Upravnog odbora LAG-a.

Za svoj rad ocjenjivači će primiti naknadu u iznosu od 750,00 kuna neto po LAG  natječaju u što je uključeno i prisustvovanje jednom sastanku ocjenjivačkog  odbora.  

 

Priloženi dokumenti

LAG obrazac_Izjava_sukob interesa
24. kolovoza 2021. 77,29 KB
Prijavni obrazac_ocjenjivači_ce
24. kolovoza 2021. 63,73 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/4596 709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

098/1806 741, Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

095/3588 595, Suradnik na projektu Hrvoje Novak

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh