Vijesti i najave

Održana radionica "Predstavljanje natječaja za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti"

  • Podijeli:
  • Ispis:

LAG Zagorje- Sutla u suradnji s Poduzetničkim centrom Krapinsko-zagorske županije  održao je 16. siječnja 2020. edukativnu radionicu "Predstavljanje natječaja za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti". Kroz radionicu su prezentirana pravila posljednjeg natječaja za tipove operacija 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti" i 6.4.1.  “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja, a u svrhu pripreme potencijalnih prijavitelja na nove natječaje koji se očekuju u 2020. godini. Ujedno je održana interaktivna radionica izrade poslovnog plana za prijavu na natječaje kroz predstavljanje vlastitog iskustva OPG-a Blanke Stipčić Berić u prijavi na natječaj za tip operacija 6.2.1..

U nastavku možete preuzeti prezentacije s radionice.

Priloženi dokumenti

LAG_radionica 6.2. Krapinske_16012020
20. siječnja 2020. 606,08 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/752 2375 Voditeljica LAG-a Tajana Broz

099/4237 161 Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

099/4237 151, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-Sutla


Marko Brozović
stručni suradnik


Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh