Vijesti i najave

Otvoren natječaj za literarne i likovne radove djece predškolske dobi, učenika/ca osnovne i srednje škole na području grada Pregrade te općina Desinić i Huma na Sutli

  • Podijeli:
  • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Pregrada u okviru projekta “Veselo, veselo seniori” otvorila je natječaj za likovne i/ili literarne radove za dječje vrtiće, osnovne škole i srednju školu na području grada Pregrade, Desinića i Huma na Sutli do 24.9.2021.  

Provedbom natječaja za literarne i likovne radove doprinjet će se obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada u Pregradi putem kojeg ćemo organizirati “Dan baka i djedova”, na kojem će se izložiti radovi djece i učenika/ca.

Radovi trebaju biti inspirirani na temu bake i djedovi, zašto su oni važni i nezamjenjivi u obitelji te radovima koji na kreativan način prikazuju bake i djedove te odnose sa unučadi.  Likovni radovi mogu biti izrađeni u svim likovnim tehnikama. Literarni radovi mogu biti pisani standardnim hrvatskim jezikom ili kajkavskim narječjem u književnim vrstama: pjesma ili kratka priča.  Literarni radovi se pišu na računalu te se dostavljaju u Word formatu (.doc, .docx).  Svaki rad mora sadržavati podatke o autoru/ici: ime i prezime, mentor/ica ili razrednik/ica, razred, naziv rada i kratki opis (za likovni rad).

Radove je potrebno dostaviti/izraditi najkasnije do 24.9.2021. Likovnim i literarnim radovima učenika/ca pojedinih razreda potrebno je priložiti listu prisutnih na kojoj se popisuju učenici/e i mentor/ica ili razrednik/ca, a kojeg ovjerava škola. Literarni radovi se šalju u Word formatu (.doc, .docx) na e-mail: lag@zagorje-sutla.eu. Likovni radovi se predaju u fizičkom obliku odgovornoj osobi škole te će isti biti preuzeti od strane LAG-a Zagorje-Sutla.  

Povjerenstvo će odabrati najbolje radove i  uručiti simbolične nagrade povodom obilježavanja “Dana baka i djedova”.  Pristigli radovi će biti objavljeni u E-katalogu na https://gdck-pregrada.hr/eu-projekt-veselo-veselo-seniori/www.zagorje-sutla.eu  dana 1.10.2021. te izloženi prigodom obilježavanja “Dana baka i djedova” u Pregradi te kroz izložbe radova u Desiniću i Humu na Sutli. 

 

Za dodatne informacije vezano za natječaj možete nas kontaktirati na mob: 098/1806-741 ili na lag@zagorje-sutla.eu .

Priloženi dokumenti

DAN BAKA I DJEDOVA OŠ POZIV
17. rujna 2021. 735,95 KB
DAN BAKA I DJEDOVA SŠ POZIV
17. rujna 2021. 751,44 KB
DAN BAKA I DJEDOVA vrtići POZIV
17. rujna 2021. 741,63 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/4596 709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

098/1806 741, Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

095/3588 595, Suradnik na projektu Hrvoje Novak

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh