Vijesti i najave

Otvoren natječaj za radno mjesto - voditelj/ica LAG-a Zagorje- Sutla [IZMJENA 10.6.2021. GODINE: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA]

 • Podijeli:
 • Ispis:

Upravni odbor LAG-a Zagorje - Sutla je dana 31. svibnja 2021. na 17. Sjednici donio Odluku o zapošljavanju voditelja/ice LAG-a temeljem koje

Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla, raspisuje natječaj za radno mjesto

VODITELJ/VODITELJICA

na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) od 1. srpnja 2021. godine na neodređeno vrijeme, a sukladno odredbama Statuta LAG-a

[IZMJENA 10.06.2021. GODINE: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA] 

Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla je dana 10.06. 2021. godine elektroničkim putem prihvatio prijedlog o produženju roka za prijave na natječaj. Shodno tome, prijave na natječaj traju zaključno s nedjeljom, 13. lipnja 2021. godine. 

Opis posla voditelja/voditeljice

 • Koordinacija i provedba organizacijskih poslova udruge (godišnji izvještaj, funkcioniranje ureda, strateška i operativna planiranja, evidencija edukacija zaposlenika/ca, priprema sjednica Upravnog odbora i Skupštine).

 • Realizacija programskih i strateških ciljeva.

 • Koordinacija izrade i praćenje provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a.

 • Izrada projektnih prijedloga te implementacija projekata i programa LAG-a.

 • Praćenje natječaja te prikupljanje financijskih sredstava za redovito funkcioniranje LAG-a.

 • Koordinacija zaposlenih, volontera/ki i vanjskih suradnika/ca.

 • Koordinacija i unaprjeđenje suradnje članica LAG-a.

 • Komunikacija s medijima, partnerima i suradnicima te kreiranje novih partnerskih odnosa.

 • Osmišljavanje komunikacije s javnošću te promocija LAG-a i javni nastupi.

 • Praćenje javnih politika na nacionalnoj i europskoj razini vezano uz djelatnost LAG-a.

 • Zastupanje udruge.

 • Ostali poslovi sukladno Statutu LAG-a.

 

Na radno mjesto bit će zaposlena 1 osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Stručna znanja i metodološke vještine vezano uz djelatnost LAG-a.

 • Poznavanje načela LEADER programa i metoda primjene participativnih procesa u kreiranju strategija i programa.

 • Poznavanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

 • Poznavanje potreba i situacije u području ruralnog razvoja u zemlji, regiji i EU.

 • Poznavanje potreba korisnika/ca i dionika.

 • Poznavanje rada donatora/provedbenih tijela, znanje o upravljanju projektima.

 • Poznavanje metoda evaluacija i praćenja projekta. 

 • Završen stručni studiji (s manje od 180 ECTS bodova) ili sveučilišni/stručni preddiplomski studiji ili sveučilišni diplomski studiji ili specijalistički diplomski stručni studiji ili poslijediplomski specijalistički studiji (odnosno sukladne studije prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.))

 • 5 godina iskustva u području rada relevantnom za rad LAG-a uz upravljanje s najmanje dva projekta u iznosu većem od 50.000 HRK.

 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 • Napredno poznavanje rada na računalu (Office, Internet).

 • Sposobnost samostalnog i timskog rada.

 • Odlične komunikacijske, medijske i organizacijske vještine.

 • Odlične sposobnost analize i planiranja.

 • Sposobnost rada u stresnim uvjetima.

 

NAPOMENA: Sukladno Statutu LAG-a Voditelja/icu LAG-a bira Upravni odbor na mandat od dvije godine koji se obnavlja. U slučaju da nakon dvije godine Upravni odbor odluči imenovati drugog voditelja/icu LAG-a, ugovorom o radu će se definirati da će odabranom kandidatu/kinji biti ponuđeno mjesto stručnog suradnika/ca u LAG-u odnosno u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu bit će definirana otpremnina u iznosu od 6 prosječnih mjesečnih bruto plaća.

Probni rad se ugovara u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti rada: 

 • Rad u sjedištu LAG-a u Zagorskim Selima odnosno u podružnicama u Zaboku i Pregradi sukladno unutarnjoj organizaciji rada.

 • Fleksibilno radno vrijeme (ovisno o terminima sastanaka i radionica).

 • Mogućnost povremenog rada od kuće.

 • Plaća i putni troškovi sukladno Pravilniku o radu i Odluci o kriterijima za plaće LAG-a (početna bruto 1 plaća za poziciju voditelja/voditeljice iznosi 10.570 kuna za prvostupnika/cu odnosno 10.710 kuna za magistra/u s minimalnim 5-godišnjim iskustvom; plaća se uvećava za svakih daljnjih 5 godina radnog staža; putni troškovi se isplaćuju u iznosu od 1 kune po kilometru ovisno o mjestu rada).

 • Radnik/ca ima pravo na 30 dana godišnjeg odmora i 20 dana edukacije.

 • Radnik/ca ima pravo na nadoknadu korištenja privatnog mobitela ili na službeni mobitel.

 • Radnik/ca ima pravo na Božićnicu/regres sukladno odlukama Upravnog odbora.

 

Početak rada: 1. srpnja 2021. godine.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:
1. Motivacijsko pismo u kojem je potrebno istaknuti kvalifikacije i karakteristike kojima kandidat/kinja dokazuje da zadovoljava uvjete radnog mjesta.

2. Životopis na Hrvatskom jeziku - Europass format (životopis mora sadržavati popis provođenih projekata i ulogu kandidata/kinje u provedi)

3. Kopija dokaza o stečenom zvanju.

4. Dokaz o provođenim projektima (Ugovor o radu, odluka o radu na projektu, i/ili potvrdu poslodavca).

 

Poželjno je dostaviti pismo preporuke od organizacije u kojoj je osoba radila/volontirala te potvrde o završenim osposobljavanjima/usavršavanjima. Prednost imaju osobe sa znanjem iz područja javne nabave te iskustvom u radu na projektima financiranima kroz mjere ruralnog razvoja. Dodatnu prednost imaju osobe s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

Dokumente dostaviti isključivo elektroničkom poštom najkasnije do 13. lipnja 2021. godine na e-mail adresu: lag@zagorje-sutla.eu. U naslovu elektroničke pošte napisati: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAG-U ZAGORJE-SUTLA.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu prvi krug selekcije bit će pozvani na testiranje i razgovor. 

Testiranje će se sastojati od provjere znanja iz područja rada i praktičnih zadataka vezanih uz provedbu projekata. Mole se kandidati/kinje da prouče Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla kao i Godišnja izvješća o radu LAG-a. Navedeni materijali dostupni su na web stranici LAG-a.

 

Priloženi dokumenti

Zapošljavanje LAG Zagorje- Sutla
31. svibnja 2021. 400,38 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

099/423-7151, ured u Pregradi

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

097/711-3194, voditeljica ureda Jelena Knjaz

091/459-6709, stručna suradnica Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Kristina Marušić Piškor
stručna suradnica


Jelena Knjaz
voditeljica ureda


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh