Osnivač

Grad Pregrada

Opis

Pregrada je smještena na najzapadnijem dijelu Hrvatskog zagorja, između rijeke Sutle i padina Maceljske gore. Samo naselje Pregrada ima 1828 stanovnika koji žive na 10.9 km2. Iako je broj stanovnika u padu, područje općine Pregrada sa 168 st./km2 još uvijek spada u područje s najgušćom naseljenošću u Republici Hrvatskoj.


Josipa Karla Tuškana 2
49218 Pregrada

Tel: 049/376-052
Fax: 049/376-132

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Trg svete Jelene 6

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

TELEFONI

099/4237 161

099/4237 151

099/4237 171


E-MAILOVI

ured@zagorje-sutla.eu

projekti@zagorje-sutla.eu

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Knjaz
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-SutlaSTRUČNI SURADNICI:

Blanka Stipčić Berić

Jelena Vuk Lipnjak

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Natrag na vrh