Projekti

"Mladi, a tako ravnopravni"

  • Podijeli:
  • Ispis:

Naziv projekta: So young, so equal (Mladi, a tako ravnopravni)

Nositelj: Mreža udruga Zagor

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Krapinsko-zagorska županija

Projekt financira: LADDER- Local authorities as drivers for development education and raising awarness, Hrvatska zajednica županija, ALDA   i Krapinsko-zagorska županija. 

Vrijednost projekta: 5.999,58 € kroz LADDER te Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 900,00€.

Opis projekta:

Cilj projekta je podizanje svijesti građana i građanki o rodnoj ravnopravnosti I položaju žena u ruralnim područjima na području Krapinsko-zagorske županije.

Projekt je usmjeren mladima s područja županije pri čemu se radi na jačanju njihovih kompetencija i vještina promišljanja rodne ravnopravnosti i položaju žena. Također se radi na osnaživanju mladih za kreativno izražavanje na navedenu temu.

Aktivnosti projekta uključuju radionicu i javnu tribinu o ravnopravnosti spolova i javnim politikama o položaju žena. Organizirat će se likovna kolonija na kojoj će mladih uz 8 umjetnika/ca raditi i izraziti se o navedenoj problematici. Organizirat će se izložbe radova u 3 općine/grada te online izložba i katalog radova.

Ovaj projekt je u skladu s DEAR dimenzijom i globalnom razvojnom temom Rodna ravnopravnost. Fokus projekta stavljen je na sveobuhvatno razumijevanje pitanja rodne ravnopravnosti - na smanjenju diskriminacije žena, smanjenju nasilja nad ženama, unaprjeđenju položaju žena na tržištu rada te sudjelovanje žena u javnim politikama. 

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

099/4237 161 ured Pregrada

091/752 2375 ured Zabok

099/4237 151 ured Zagorska Sela

099/4237 171


E-MAILOVI

ured@zagorje-sutla.eu

projekti@zagorje-sutla.eu

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Knjaz
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-SutlaSTRUČNI SURADNICI:

Blanka Stipčić Berić

Jelena Vuk Lipnjak

Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Natrag na vrh