Projekti

„Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“

  • Podijeli:
  • Ispis:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 “ donijelo je Odluku o financiranju projekta Gradskog društva Crvenog križa Pregrada „Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“.

Riječ je o projektu prijavljenom na komponentu poziva koja se tiče aktivnosti usmjerenih na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina. GDCK-u Pregrada odobren je maksimalni iznos prihvatljivih troškova koji iznosi 1.419.010,26 kn uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 posto.

Projektom "Veselo, veselo, seniori" unaprjeđuje se socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području. Kroz organizaciju jačanja kapaciteta lokalnih stručnjaka, razvoj dnevnih aktivnosti i obiteljsku podršku unaprjeđuje se kvaliteta života starijih osoba, povećava socijalni kapital zajednice i međugeneracijska solidarnost.

U sklopu projekta predviđene su radionice, izleti, kulturna događanja, ali i usluga prijevoza na događanja čime će se proširiti dostupnost socijalnih usluga za starije osobe u zajednici i njihova kvaliteta. Aktivnostima pružanja podrške članovima obitelji koji skrbe o starijim osobama kroz sastanke i edukativne radionice doprinijet će se kvalitetnijem i dugotrajnijem životu starijih osoba u vlastitom domu. Ujedno će se raditi na jačanju osjetljivosti zajednice, posebno djece, mladih i donositelja odluka, za potrebe i doprinos starijih osoba što će doprinijeti održivosti provedbe socijalnih usluga za starije u lokalnoj zajednici. Uz to, radit će se na osnaživanju kapaciteta stručnjaka koji rade sa starijim osobama i postaviti standardi za rad sa starijim osobama koji će olakšavati uvođenje i kapacitiranje novih osoba, a dodatno će se stvoriti baza educiranih volontera za rad sa starijim osobama. Na taj način širi se mreža osposobljenih osoba za pružanje socijalnih usluga i direktno se doprinosi njihovoj kvaliteti. Kroz sve ove aktivnosti starijim osobama na području Pregrade, Desinića i Huma na Sutli unaprijedit će se kvaliteta života i socijalna uključenost u zajednicu.

Nositelj projekta je  Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, a partneri na projektu su Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Mreža udruga Zagor, Grad Pregrada, Općina Desinić i Općina Hum na Sutli.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/752 2375 Voditeljica LAG-a Tajana Broz

099/4237 161 Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

099/4237 151, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-Sutla


Marko Brozović
stručni suradnik


Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh