O LAG-u

O nama

Lokalna akcijska grupa ZAGORJE – SUTLA obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na površini većoj od 439 km2 sa više od 49 tisuća stanovnika (Pregrada, Klanjec, Zabok, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela).

Održivi razvoj ruralnih područja te sektorska suradnja i povezivanje lokalnih dionika javnog, civilnog i gospodarskog sektora su jedan od najvažnijih načela LEADER pristupa i cilj osnivanja Lokalnih akcijskih grupa.

img-responsive

Osnivači

Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla

Marko Vešligaj

predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor
Gradonačelnik Grada Pregrade

www.pregrada.hr

Nevenka Gregurić

zamjenica predsjednika LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor
Zamjenica Gradonačelnika Grada Zaboka

www.zabok.hr

Ivana Radanović

Civilni sektor
Mreža udruga Zagor

www.zagor.info

Maja Poljak

Gospodarski sektor
Zagorski list

www.zagorski-list.net

Tajana Broz

Voditeljica LAG-a

Civilni sektor
Društvo "Naša djeca" Pregrada

www.facebook.com/drustvonasadjeca.pregrada

Ernest Svažić

Javni sektor
Načelnik Općine Krapinske Toplice

www.krapinske-toplice.hr

Želimir Vlaisavljević

Javni sektor
Zamjenik Načelnika Općine Kumrovec

www.kumrovec.hr

Milan Brezinščak

Gospodarski sektor
BDF Servisi d.o.o., Hum na Sutli

www.bdf-servis.hr

Danijela Maček

Civilni sektor
KUD Đuro Orlić Zagorska Sela

www.facebook.com/KUD-Đuro-Orlić-Zagorska-Sela-305744976123516

Veronika Kolman

Civilni sektor
Društvo "Naša djeca" Tuhelj

www.facebook.com/dnd.tuhelj

Ana Skomina

Civilni sektor
Društvo "Naša djeca" Kraljevec na Sutli

www.facebook.com/drustvonasadjeca

Igor Jambrešić

Gospodarski sektor
IDA Nova/OPG

www.kupinovovino.com

Nives Vuglec

Gospodarski sektor

Martina Crljen

Gospodarski sektor
Aquae Vivae d.d.

www.aquae-vivae.hr

Nenad Veček

Gospodarski sektor
Consultis obrt za informatiku i savjetovanje

www.consultis.hr

Ivica Roginić

Gospodarski sektor
STIV elektroinstalacije i građenje

www.stiv-elgrad.hr

Marijan Biruš

Civilni sektor

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Trg svete Jelene 6

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

TELEFONI

099/4237 161

099/4237 151

099/4237 171


E-MAILOVI

ured@zagorje-sutla.eu

projekti@zagorje-sutla.eu

lag@zagorje-sutla.eu

Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Knjaz
voditeljica ureda LAG-a Zagorje-SutlaSTRUČNI SURADNICI:

Blanka Stipčić Berić

Jelena Vuk Lipnjak

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Natrag na vrh