Projekti

Projekt „Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla“

Nositelj projekta:  Institut za razvoj tržišta rada   Partneri u projektu: Agronomska škola Zagreb Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla Društvo za psihološku pomoć ODRAZ-Održivi razvoj zajednice Mreža udruga Zagor Grad Zagreb Z

POČETAK: 14.7.2021. KRAJ: 14.7.2023.

Detaljnije

#ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2021. godini zajedno sa Mrežom udruga Zagor provodi projekt  #ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti. Opći cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice te poticati socijalnu kohe

POČETAK: 1.2.2021. KRAJ: 31.12.2021.

Detaljnije

AGARE - Alternative Green Areas For Rural Europe

Nositelj projekta:  European Laboratory on Training, Education and Citizenship (Italija) Partneri u projektu: Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla (Hrvatska) Institute Perspectives (Bugarska) Federacion Asturiana de Consejos (Španjolska) HochVi

POČETAK: 1.3.2021. KRAJ: 30.9.2022.

Detaljnije

Volonterski centar VolontirAJMO

Projekt provodi Mreža udruga Zagor Partnerske organizacije: Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Kumrovec, Općina Tuhelj, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Josipa Broza, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, Osnovna škola Lijepa naša Tuhe

POČETAK: 1.1.2021. KRAJ: 31.12.2021.

Detaljnije

Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Projekt provodi: LAG Zagorje-Sutla Partneri: Mreža udruga Zagor Opći cilj projekta: Implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Ukupna vrijednost projekta: 56

POČETAK: 1.12.2020. KRAJ: 31.12.2021.

Detaljnije

Skrivena blaga ruralnog turizma

Nositelj projekta:  Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla  Partneri u projektu: Lokalna akcijska grupa Sava Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje Lokalna akcijska grupa Zeleni bregi Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi Lokalna akcijska

POČETAK: 9.6.2020. KRAJ: 31.12.2022.

Detaljnije

„Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 “ doni

POČETAK: 1.8.2020. KRAJ: 31.7.2022.

Detaljnije

Projekt "Spajalica" - Pronađi svog kupca, pronađi svoj OPG!

Projekt „Spajalica“ nastao je kao odgovor na epidemiju virusa COVID-19 s ciljem lakšeg povezivanja poljoprivrednih proizvođača i stanovništva s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Spajalica.info - https://www.spajalica.info   - na web stranici se nala

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Volonterski centar VolontirAJMO

Opći cilj projekta: sustavno praćenje, razvoj i promoviranje volonterstva i lokalnog volonterskog centra, razvoj civilnoga društva te društveni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji i lokalnim zajednicama aktivirajući potencijale volonterstva. P

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Small Towns European Debates Network (StedNET)

Nositelj projekta: Grad Pregrada Partneri u projektu: Općina Žužemberk, Slovenija Mairie de Ploeuc-L’Hermitage, Francuska Centre for Economic and Rural Development, Bosna i Hercegovina Siksali Arendusselts MTÜ, Estonija Center za izobraževanje in

POČETAK: 1.9.2019. KRAJ: 30.8.2021.

Detaljnije

MREŽA^3 - „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na treću“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2019. godini provodi projekt  MREŽA3  -  „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na treću“ , koji je treći nastavak projekta ''MREŽA'' u okviru kojeg se osnovala mreža ruralnih poduzetnica Krapinsko- zagorske župa

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica

Projekt Budućnost počinje danas zajednički provode Mreža udruga Zagor s partnerima Gimnazija „Antuna Gustava Matoša“ Zabok, Srednja škola Pregrada, Srednja škola Zlatar, Srednja škola Bedekovčina, LAG Zagorje - Sutla, Zelena akcija / FoE Croatia i K

POČETAK: 19.4.2019. KRAJ: 19.4.2021.

Detaljnije

Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"

Nositelj: CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina Područje provedbe projekta: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija Opći cilj projekta je

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

#EuSAVE – EU Citizens’ Action for Smart Historic Villages

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela ima za cilj uspostaviti i potaknuti suradnju među ruralnim područjima u EU, razmijeniti dobre prakse i znanja za pametni, održiv i inkluzivni rast lokalnih zajednica te potaknuti g

POČETAK: 1.1.2019. KRAJ: 31.12.2020.

Detaljnije

Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, a partneri su Mreža udruga Zagor, Grad Zabok, Grad Pregrada i Grad Klanjec. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 54.000 kuna te traje

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Mladi u Centru: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini

Gradu Pregradi, u partnerstvu s LAG-om Zagorje- Sutla i Mrežom udruga Zagor, odobren je projekt Mladi u Centru: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu za progr

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost

Nositelj: Centar za ženske studije, Zagreb Partneri: Etnografski muzej, Zagreb i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla Područje provedbe projekta: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Ličko-Senjska županija Svrha je projekta doprinijeti potic

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Projekt MREŽA^2 - „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2018. godini provodi projekt  MREŽA2  -  „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“ , koji je nastavak projekta ''MREŽA'' u okviru kojeg se osnovala mreža ruralnih poduzetnica Krapinsko- zagorske županije

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

"Mladi, a tako ravnopravni"

Naziv projekta: So young, so equal (Mladi, a tako ravnopravni) Nositelj: Mreža udruga Zagor Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Krapinsko-zagorska županija Projekt financira: LADDER- Local authorities as drivers for development educati

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

"VolontirAJMO - jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje"

Projekt provodi Mreža udruga Zagor sa partnerskim organizacijama: Društvo „Naša djeca“ Zabok, Krapinsko-zagorska županija, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Janka Leskovara, Volont

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Projekt MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2017. godini provodi projekt MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“ koji doprinosi unapređenju ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova kroz uspostavu „Mreže žena poduzetnica u ruralnom podru

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u okviru Mjere 19 "LEADER -CLLD" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje do 2020. godine

Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla odabrana je provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PR

POČETAK: 3.11.2016. KRAJ: 31.12.2020.

Detaljnije

Podmjera 19.1. “Priprema pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje- Sutla u okviru natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj dodijeljena su financijska sredstva za podmjeru 19.1. u iznosu od  482.922,10 HRK, u svrhu razvoja ruralnih područja te edukaciju stanovni

PROJEKT ZAVRŠEN

Detaljnije

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

099/423-7151, ured u Pregradi

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

097/711-3194, voditeljica ureda Jelena Knjaz

091/459-6709, stručna suradnica Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Kristina Marušić Piškor
stručna suradnica


Jelena Knjaz
voditeljica ureda


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh