Vijesti i najave

Obavijest o produljenju roka za prijave na 3. LAG natječaj za Tip operacije 3.1.1.

  • Podijeli:
  • Ispis:
Sukladno iskazanim potrebama za produženjem roka za podnošenje prijava na 3. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1., 
Upravni odbor LAG-a Zagorje Sutla, na svojoj 7. sjednici (dana 22.11.2021. godine), donio Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju 3. LAG natječaja za TO 3.1.1., od dana 16. rujna 2021. godine.
Izmijenjene točke:
Podnošenje prijava na natječaj otvoreno je od 04. listopada do zaključno 20. prosinca 2021. godine
- LAG administratori na predmetnom natječaju su Hrvoje Novak i Marko Brozović

 

Priloženi dokumenti

Odluka o izmjeni LAG natječaja
23. studenog 2021. 1,07 MB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/459-6709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, Stručni suradnik Hrvoje Novak

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh