Vijesti i najave

#ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti

  • Podijeli:
  • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2021. godini zajedno sa Mrežom udruga Zagor provodi projekt  #ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti.

Opći cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice te poticati socijalnu koheziju kroz neformalno obrazovanje i volontiranje. Projektne aktivnosti omogućuju mladima razumijevanje društvene pravednosti kao važne komponente održivog i demokratskog društva te ih se usmjerava u provedbu volonterskih aktivnosti čime doprinose društvenoj pravednosti i održivom razvoju u svojim zajednicama. Aktivnostima projekta dodatno se potiče razumijevanje volonterstva kao resursa razvoja lokalne zajednice te se jača volonterstvo za dobrobit djece i mladih, kao i provodi odgoj za volontiranje.

Specifični ciljevi:

1.Osigurati stjecanje znanja o društvenoj pravednosti kod mladih provedbom programa neformalnog obrazovanja i volontiranja.

2. Utjecati na povećanje svijesti o važnosti izgradnje održivih zajednica kroz volontiranje usmjereno djeci i mladima.

Ciljana skupina projekta su građani/ke s područja na kojem se provodi projekt, a posebno djeca i mladi s navedenog područja kao krajnji korisnici aktivnosti. Direktni korisnici aktivnosti su i učenici iz 4 srednje škole - SŠ Pregrada, SŠ Bedekovčina, SŠ Zlatar i Gimnazija AGM Zabok koji dolaze iz različitih dijelova Krapinsko-zagorske županije.

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 17.500,00 kn na Natječaju za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/4596 709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

098/1806 741, Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

095/3588 595, Suradnik na projektu Hrvoje Novak

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh