Vijesti i najave

ZATVOREN: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (19/1.1.1.)

  • Podijeli:
  • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla raspisala je s danom 13. ožujak 2019. godine natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Referentna oznaka natječaja: 19/1.1.1.).

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaza nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zagorje-Sutla, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 785.904,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Uvjeti prihvatljivosti:
• fizička i pravna osoba mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika) te mora imati sjedište na području LAG-a Zagorje-Sutla
• proizvođačka organizacija mora biti priznata sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
• nositelj projekta mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
• pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
• nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
• nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
• nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Gradnja i/ili opremanje objekata za držanje životinja
2. Gradnja i/ili opremanje zatvorenih prostora i objekata za uzgoj bilja, sjemena, sadnog materijala te gljiva
3. Gradnja i/ili opremanje objekata za skladištenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
4. Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
5. Podizanje novih višegodišnjih nasada

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 2. travnja 2019. godine, a najkasnije do 3. svibnja 2019. godine na adresu: LAG Zagorje-Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag@zagorje-sutla.eu.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Desinić - 21.03.2019. u 19:00 sati, Društvene prostorije iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva 6,
  • Sveti Križ Začretje - 26.03.2019. u 19:00 sati u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1,
  • Kraljevec na Sutli - 27.03.2019. u 19:00 sati u Osnovnoj školi Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu tekstu.

Podsjećamo, obuhvat područja LAG-a Zagorje-Sutla je:

Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok

VAŽNO! 03.10.2019.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla 3. listopada 2019. godine usvojio je Izmjenu LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava".

Izmjenom natječaja se iznos raspoloživih sredstava na LAG natječaju sa 785.904,00 HRK povećava na 1.368.005,68 HRK te broj potpora sa prvotno planiranih 5 se povećava na 7, sukladno odobrenoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla dana 20. rujna 2019. godine.

Priloženi dokumenti

LAG natječaj TO 1.1.1. LRS LAG
13. ožujka 2019. 1,27 MB
Obrazac A. Prijavni obrazac
13. ožujka 2019. 89,99 KB
Obrazac-B-Plan-nabave
13. ožujka 2019. 176,33 KB
Prilog I. Natječajna dokumentacija
13. ožujka 2019. 37,49 KB
Prilog II. Lista prihvatljivih troskova
13. ožujka 2019. 68,42 KB
Prilog III. Popis proizvoda
13. ožujka 2019. 24,42 KB
Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda
13. ožujka 2019. 1,42 MB
Prilog VII. Uputa MZOIE
13. ožujka 2019. 594,02 KB
Pitanja i odgovori-upis u RPO-umirovljenici
18. ožujka 2019. 50,41 KB
LAG natječaj TO 1.1.1. LRS LAG_1.izmjena
03. listopada 2019. 534,63 KB
Odluka o izmjeni LAG natječaja 1.1.1.
03. listopada 2019. 283,88 KB
konacna rang lista 111
18. studenog 2019. 603,41 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh