Vijesti i najave

Natječaj za provedbu Tipa operacije 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 • Podijeli:
 • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavljuje 3. natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Predmet natječaja: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Zagorje – Sutla.

Svrha natječaja: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva:  4.153.545,00  HRK.

Obuhvat LAG područja (JLS):

Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

Prihvatljivi projekti

 1.        vatrogasni dom
 2.        društveni dom/kulturni centar
 3.        dječje igralište
 4.        sportska građevina
 5.        biciklistička staza i traka (koja nije sastavni dio ceste)
 6.        tematski put i park
 7.        građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 8.        javna zelena površina (park i slično)
 9.        pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 10.     pješačka zona
 11.     tržnica   

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 29. rujna 2021. godine u „Dvorani za sastanke“ (Matije Gupca 53 – stara zgrada policije, prvi kat) s početkom u 10 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: lag@zagorje-sutla.eu. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom počevši od 04. listopada 2021. godine, a najkasnije zaključno do 20. prosinca 2021. godine* na adresu:

LAG Zagorje-Sutla

Zagorska Sela 39 

49296 Zagorska Sela

* [IZMJENA 22.11.2021. GODINE] Shodno iskazanim potrebama za produženjem roka za podnošenje prijava na 3. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1., 

Upravni odbor LAG-a Zagorje Sutla, na svojoj 7. sjednici (dana 22.11.2021. godine), donio je Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju 3. LAG natječaja za TO 3.1.1., od dana 16. rujna 2021. godine.

Izmijenjene točke:

Podnošenje prijava na natječaj otvoreno je od 04. listopada do zaključno 20. prosinca 2021. godine

- LAG administratori na predmetnom natječaju su Hrvoje Novak i Marko Brozović

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

 •        naziv ovog Natječaja: 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" (21/3.1.1.)
 •        puni naziv i adresa nositelja projekta
 •        na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

U privitku se nalaze svi potrebni prilozi i obrasci, kao i tekst Natječaja.

 

Priloženi dokumenti

LAG natječaj TO 7.4.1. LRS LAG
16. rujna 2021. 163,6 KB
Obrazac A. Prijavni obrazac
16. rujna 2021. 55,51 KB
Prilog II Lista prihvatljivih troškova
16. rujna 2021. 13,17 KB
Prilog III Opis projekta
16. rujna 2021. 181,01 KB
Prilog V Uputa MZOIE
16. rujna 2021. 2,49 MB
IZRAČUN NETO PRIHODA
16. rujna 2021. 141,97 KB
Odluka o izmjeni LAG natječaja
23. studenog 2021. 1,07 MB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/459-6709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, Stručni suradnik Hrvoje Novak

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh