Vijesti i najave

Odabrane #ajmoLAG_2020 volonterske akcije

  • Podijeli:
  • Ispis:

#ajmoLAG_2020

Upravni odbor LAG-a na 6. sjednici koja se održala 24. ožujka 2020. godine donio je Odluku o financijskoj potpori volonterskim akcijama u okviru programa #ajmoLAG2020.

Odabrano je sedam volonterskih akcija koje promiču volonterstvo, jačaju lokalne kapacitete za menadžment volontera/ki i unapređuju kvalitetu života djece i mladih u lokalnoj zajednici, a koje će LAG sufinancirati do 3.000,00 kuna.

Zahvaljujemo se predstavnicima gospodarskog sektora Ultimi d.o.o. iz Pregrade i BDF servisu d.o.o. iz Huma na Sutli koji su se uključili u program #ajmoLAG sa ukupno 2.000,00 kn donacija za majice i Vodenom parku Aquae Vivae koji je i ove godine osigurao besplatno kupanje za volontere i volonterke.

Volonterske akcije koje će se provoditi na području LAG-a prikazane su u nastavku.

Veselimo se svakoj volonterskoj akciji i njezinim volonterima i volonterkama!

___________________________________________________________________________

Prijavitelj

Naziv akcije

Opis akcije

1

Športsko društvo Novi Dvori

Antistres za urnebes

U suradnji s Gradom Klanjcem će se u sklopu akcije nabaviti 2 klupe, postaviti zaštitna ograda, antistres podloga i obnoviti dječje sprave u svrhu sigurnijeg parka za djecu i mlade.

2

Društvo „Naša djeca“ Tuhelj

Zid i stepenice nose poruke

U suradnji s Osnovnom školom Lijepa naša osvježit će se zapadni zid škole u Tuhlju te na njega naslikati maskota i moto škole, a ujedno će se bojama osvježiti stepenice/gledalište na školsko igralište.

3

Društvo “Naša djeca” Zagorska Sela

Uređenje edukativno – kreativne prostorije za djecu i mlade

Nabavom tepiha, polica, stolića sa stolicama te didaktičkih edukativnih materijala uredit će se i opremiti prostorija DND Zagorska Sela u Domu za društvene namjene.

4

Sportsko društvo Mala Erpenja

Mladi djeluju!

Nabavit će se materijal za izradu klupa za sjedenje, obojat će se klupe i ograde, sanirat će se, očistiti i poravnati teren te tako urediti prostor oko nogometnog igrališta u Maloj Erpenji u Krapinskim Toplicama.

5

Društvo „Naša djeca“ Zabok

“Grafiti preko zida”

U suradnji s profesionalnim grafiterom iz Građanske organizacije za kulturu – GOKUL i Volonterskim klubom Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok grafitirati će se betonski zid u centru Zaboka.

6

Pjevački zbor “Đuro Prejac” Desinić

Kutak za naš trenutak

Nabavkom sjedeće garniture i didaktičkih sredstava (lego kockice) u osnovnoj školi u Desiniću uredit će se kutak za učenike/ce gdje će oni/e moći kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. U suradnji sa školom i tekstilnom tvrtkom Ateks učenici/e će izrađivati različite dekore na jastucima i spužvama za sjedenje.

7

Društvo "Naša djeca" Straža Hum na Sutli

Humska bajkovnica

Motivima inspiriranim bajkama koje će se čitati na Bajkovnici u Narodnoj knjižnici uredit će dio okoliša Osnovne škole u Humu na Sutli.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/752 2375, Voditeljica LAG-a Tajana Broz

099/4237 161, Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

095/3588 595, Suradnik na projektu Hrvoje Novak

099/4237 151, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a


Marko Brozović
stručni suradnik


Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh