Vijesti i najave

Otvoren natječaj za radno mjesto - stručni suradnik/stručna suradnica [IZMJENA 30.9.2021. GODINE: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA]

 • Podijeli:
 • Ispis:

Upravni odbor LAG-a Zagorje - Sutla je dana 16. rujna 2021. na 4. Sjednici donio Odluku o zapošljavanju stručnog suradnika/ce LAG-a temeljem koje

Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla, raspisuje natječaj za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) od 1. studenog 2021. godine na određeno vrijeme do 31.12.2022., a sukladno odredbama Statuta LAG-a.

[IZMJENA 30.09.2021. GODINE: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA] 

Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla je dana 30.09.2021. godine elektroničkim putem prihvatio prijedlog o produženju roka za prijave na natječaj. Shodno tome, prijave na natječaj traju zaključno sa srijedom, 06. listopada 2021. godine. Također, mijenja se jedan od uvjeta - uvjet "VŠS/VSS (smjer: politologija, geografija, ekonomija)" sada glasi "VŠS/VSS bilo koji smjer (prednost smjer: politologija, geografija, ekonomija)"

Opis posla stručnog suradnika/ce:

 •        Zadužen/a je sukladno svojim specijalističkim znanjima za aktivnosti u okviru programa ili organizacije u cjelini. Priprema, koordinira i implementira projekte.
 •        U okviru provedbe podmjere 19.2. radi na administrativnoj pripremi i obradi natječaja te organizira info dane.
 •        Surađuje s članicama LAG-a te dionicima i drugim pravnim osobama na detektiranju potreba i osmišljavanju projekata.
 •        Odgovoran/na je za operativno funkcioniranje podružnice.
 •        Sudjeluje u operativnom i strateškom planiranju te provedbi zadanih ciljeva.
 •        Obavlja i druge zadatke sukladno nalogu Upravnog odbora ili Voditeljice LAG-a.

Specifično:

 • Analiza područja LAG-a, 
 • Prikupljanje statističkih podataka, 
 • Prikupljanje i analiza projektnih ideja, 
 • Izrada tekstova za LRS, 
 • Organizacija sastanaka i javnih savjetovanja s relevantnim dionicima.  

Na radno mjesto bit će primljena 1 osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 •        Specijalističko, stručno znanje vezano uz područje djelovanja LAG-a (priprema i implementacija EU projekata; ruralni razvoj).
 •        Poznavanje Programa ruralnog razvoja, „LEADER – CLLD“
 •        Stručno usavršavanje u području rada.
 •        VŠS/VSS bilo koji smjer (prednost smjer: politologija, geografija, ekonomija)
 •        1-3 godina iskustva u području rada.
 •        Dobro poznavanje rada na računalu (Office, Internet).
 •        Znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 •        Sposobnost samostalnog i timskog rada.
 •        Odlične komunikacijske i organizacijske vještine.
 •        Odlične sposobnost analize i planiranja.
 •        Sposobnost rada u stresnim uvjetima.
 •        Položen vozački ispit B kategorije

Uvjeti rada:

 •        rad u podružnici u Pregradi odnosno u sjedištu LAG-a u Zagorskim Selima.
 •        fleksibilno radno vrijeme (ovisno o terminima sastanaka i radionica, terenski rad).
 •        plaća i putni troškovi sukladno Pravilniku o radu i Odluci o kriterijima za plaće LAG-a

(početna bruto 1 plaća za poziciju stručnog suradnika iznosi 8.190,00 kuna).

Početak rada: 1. studenog 2021. godine.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:

1. Motivacijsko pismo

2. Životopis na Hrvatskom jeziku - Europass format (navesti popis pisanih stručnih, seminarskih radova i dr. radova) 

3. Kopija dokaza o stečenom zvanju /stručnoj spremi

Poželjno je dostaviti pismo preporuke od organizacije u kojoj je osoba radila/volontirala te potvrde o završenim osposobljavanjima/usavršavanjima. Potrebne su napredne analitičke sposobnosti i napredno poznavanje excela.

Natječaj je otvoren od 20.09.  do  06.10.2021. 

Dokumente dostaviti isključivo elektroničkom poštom najkasnije do 06. listopada 2021. godine na e-mail adresu: lag@zagorje-sutla.eu. U naslovu elektroničke pošte napisati: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAG-U ZAGORJE-SUTLA.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu prvi krug selekcije bit će pozvani na testiranje i razgovor.

Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja excela i pisanja eseja na temu iz područja LAG-a. Mole se kandidati/kinje da prouče Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla kao i Godišnja izvješća o radu LAG-a. Navedeni materijali dostupni su na web stranici LAG-a.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

099/423-7151, ured u Pregradi

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

097/711-3194, voditeljica ureda Jelena Knjaz

091/459-6709, stručna suradnica Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Kristina Marušić Piškor
stručna suradnica


Jelena Knjaz
voditeljica ureda


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh