Vijesti i najave

Prijavite volonterske akcije na program ajmoLAG 2020

  • Podijeli:
  • Ispis:

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje - Sutla. Prihvatljive su akcije one koje unaprjeđuju kvalitetu života djece i/ili mladih u lokalnoj zajednici.

Ciljevi poziva:

  •        Promocija volonterstva,
  •        Jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki,
  •        Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih u lokalnoj zajednici.

UVJETI PRIJAVE

Prihvatljivi prijavitelji:

  •        Udruge koje su članice Lokalne akcijske grupa Zagorje – Sutla.
  •        Prednost imaju partnerski projekti (npr. udruga u suradnji s općinom/gradom, školom, knjižnicom i sl) te akcije u kojima su mladi od 18 do 29 godina uključeni kao volonteri/ke. Partneri dostavljaju izjavu kojom potvrđuju partnerstvo u projektu (izjava se sastavlja u slobodnoj formi).
  •        Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije.

Mjesto održavanja volonterske akcije: Općina/grad s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

Minimalni broj volontera/ki uključen u pojedinu akciju: 5 osoba 15+ godina. (Mladi između 15 i 18 godina mogu volontirati uz pisanu suglasnost roditelja/skrbnika. Za dokumentaciju vezano uz volontere odgovoran je prijavitelj akcije).

Minimalni broj korisnika/ca akcije: 10 djece i/ili mladih.

Vrijeme provedbe akcije: travanj – prosinac 2020.

Maksimalni trošak volonterske akcije: 3000 kuna. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, didaktičke opreme nužne za provedbu akcije i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom. Sredstva za provedbu akcije LAG će transferirati prijavitelju. Molimo prijavitelje da budu realni u procjeni troškova.

Obaveze organizatora volontiranja: organizirati i koordinirati volontere/ke, osigurati tehničke uvjete za provedbu akcije, provesti akciju te izraditi izvještaj o akciji. Izvještaj se sastoji od kratkog opisa provedene akcije na obrascu LAG-a Zagorje-Sutla i potpisne liste (u prilogu),  fotografija te preslika računa za nabavljeni materijal odnosno troškove volonterske akcije. Prijavitelji koji ne dostave navedena izvješća do 31.12.2020. godine bit će obavezni vratiti ukupan iznos sredstava na račun LAG-a. Prijavitelji su dužni vratiti i sredstva koja nisu utrošena.

Način prijave: Popunjeni Prijavni obrazac (u prilogu) poslati na e-mail LAG-a lag@zagorje-sutla.eu zaključno sa 1.3.2020. Nepravovremen prijave neće biti uvažene.

Odluku o odabiru akcija donosi Upravni odbor LAG-a Zagorje - Sutla uvažavajući značaj akcije za djecu i/ili mlade, zajednički angažman različitih lokalnih dionika te uključenost volontera/ki u njezinu provedbu. Maksimalni ukupni iznos sredstava za volonterske akcije je 33.000 kuna te je planirano financiranje 1 volonterske akcije po općini odnosno gradu s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Rok za odabir akcija je 1.4.2020.

Kontakt osoba za sva pitanja vezano uz prijavu akcija: Jelena Knjaz, voditeljica ureda LAG-a, jelena.knjaz@zagorje-sutla.eu, 099/423-71-71.

Volonterske akcije u zajednici provode se kao nastavak projekta "VolontirAJMO - jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje" kojeg je tijekom 2017. i 2018. godine sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U 2020. godini akcije se financiraju iz vlastitih sredstava Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

VIDEO!

Priloženi dokumenti

Volonterske akcije poziv 2020
03. veljače 2020. 41,16 KB
Volonterske akcije EVALUACIJSKI OBRAZAC 2020
03. veljače 2020. 14,67 KB
Volonterske akcije prijavni obrazac 2020
03. veljače 2020. 41,42 KB
Izvjesce o volontiranju ajmoLAG 2020
03. veljače 2020. 37 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh