Osnivač

Općina Kumrovec

Opis

Općina Kumrovec konstituirana je 6. svibnja 1997. godine kada se odvojila od općine Tuhelj. Smještena je u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije i leži uz lijevu obalu rijeke Sutle, koja je ujedno i granica s Republikom Slovenijom. Prostire se na području površine 16 kvadratnih kilometara. Prvi pisani dokumenti u kojima se spominje ime Kumrovec datiraju iz 15. stoljeća, točnije 1463. godine, kada je Kumrovec bio jedan od posjeda Cesargrada grofova Celjskih.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/459-6709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, Stručni suradnik Hrvoje Novak

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh