Projekti

Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"

 • Podijeli:
 • Ispis:

Nositelj: CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina

Područje provedbe projekta: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija

Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji.

Ukupna vrijednost projekta: 912.485,42 kn. Projekt financira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. , Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III, UP.01.3.1.01.0023 ,u iznosu od 100%  . 

Sažetak projekta:

Korisnice programa su dugotrajno nezaposlene žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju svojih radnih i socijalnih prava. Aktivnosti projekta su: edukacije, mentorstvo, profesionalno usavršavanje, pravna pomoć i podrška nezaposlenim ženama, promocija projekta, te izrada preporuka za zapošljavanje žena. Projekt se provodi u razdoblju od dvije godine.

Elementi projekta: 

 1. Edukacija i podrška za žene na tržištu rada

Kako bi pridonijeli poboljšanju položaja žena u Gradu Zagrebu i KZŽ provesti će se edukacija i podrška 50 žena kroz radionice ( na teme: komunikacija, pregovaranje, prezentacija, jačanje samopouzdanja, jesam li spremna za pokretanje posla, pisanje životopisa i poslovnog plana, izrada poslovnog plana za OPG) i mentorski rad, temeljen na coaching metodi.

Kako bi korisnice i nakon edukacija imale podršku organizirat ćemo mentorstvo i coaching savjetovanje za sve korisnice koje žele podršku a kroz mentoring program pratiti ćemo njihovo napredovanje u procesu traženja posla ili samozapošljavanja te biti podrška u tom procesu.

Sve korisnice imati će pristup online web platformi za učenje koja je razvijena u sklopu drugog projekta no i dalje će biti aktivna i besplatna za korisnice.

 • Educirano i osnaženo 50 žena za aktivno sudjelovanje u svijetu rada kao i za samozapošljavanje (25 žena u Gradu Zagrebu i 25 u Krapinsko zagorskoj županiji)

 • 2 ciklusa radionica u rasponu od 12 mjeseci (uključujući pripremu, provedbu i evaluaciju) u trajanju po 3 mjeseca te se radionice održavaju jednom tjedno 1. Pravna pomoć i savjeti iz radnih i socijalnih prava

Putem savjetovališta za radna i socijalna prava i web portala Radnica.org savjetovat će se i informirati žene u ostvarenju njihovih prava čime će se izravno doprinijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada i zaštiti njihovih radnih i socijalnih prava.

 • 100 osoba kojima će biti pružen pravni savjet i informacija, uključujući i polaznice edukacija za koje ćemo organizirati pravno savjetovanje u sklopu radionica.

 • za potrebe projekta zaposlit će se pravnica za rad u pravnom savjetovalištu CESI.

 • Web portal Radnica posjetit će cca 2000 osoba.
 1. Stručno osposobljavanje za zanimanja

U svrhu poboljšanja položaja žena u svijetu rada na području Grada Zagreba i Krapinsko - zagorske županije, u pripremi za tržište rada,u procesu aktivnog traženja posla, procesu samozapošljavanja i pokretanja posla, korisnicama će se nuditi program usavršavanja te razviti novi program za Aromaterapeute koji je interesantan školovanim fizioterapeutima a kojih je trenutno 60 na području KZŽ.

 • 10 žena završilo je jedan od ponuđenih programa za usavršavanje: OPG Knjigovodstvo i Eko poljoprivreda.

 • 1 novi razvijeni program usavršavanja Aromaterapeuta na području Krapinsko - zagorske županije.

 • 5 žena pohađalo je novorazvijeni program Aromaterapije. 1. Izrada preporuka za zapošljavanje žena

Na temelju evaluacije programa edukacije, mentorstva, usavršavanja i pravne pomoći kao i interne evaluacije provedbe projekta izraditi će se preporuka za zapošljavanje žena u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskog županiji:

 • Preporuke za zapošljavanje žena i poboljšanje položaja žena u svijetu rada-  sadrže analizu stanja, rezultate, metodologiju rada i smjernice, o kojima će se informirati članove i članice Lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a direktno će koristiti članicama i članovima lokalnih partnerstava za zapošljavanja Grada Zagreba i Krapinsko zagorske županije koji sudjeluju u kreiranju mjera, programa i projekata na lokalnoj razini za poticanje zapošljavanja.

 • 50 osoba/ organizacija biti će upoznato sa preporukama.
Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh