Projekti

MREŽA^3 - „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na treću“

  • Podijeli:
  • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2019. godini provodi projekt  MREŽA3  -  „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na treću“ , koji je treći nastavak projekta "MREŽA" u okviru kojeg se osnovala mreža ruralnih poduzetnica Krapinsko- zagorske županije.

Cilj projekta je unaprijediti ravnopravnost spolova u Krapinsko- zagorskoj županiji kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena, jačanjem kapaciteta „Mreže žena poduzetnica“ i pružanjem stručne podrške za poduzetničke projekte žena u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ciljana skupina su žene poduzetnice s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, od početnica (koje imaju konkretnu poslovnu ideju ili su u fazi pokretanja posla) do poduzetnica koje vode rastuće poslovne pothvate.

Jačanje kapaciteta Mreže poduzetnica te savjetovanje i edukacija provodit će se kroz slijedeće aktivnosti:

-        Radni sastanci Mreže

-        Studijska posjeta udruzi “Totalno dobro - zdravlje, učenje i razvoj”  Zagreb na poslovno druženje Think Outside Croatia u svrhu promicanja i razvoja ženskog poduzetništva

-        Studijska posjeta udruzi “Žene za otok” Krk i LAG-u Kvarnerski otoci u svrhu širenja kontakata i otvaranja tržišta

-        Edukacija o bespovratnim sredstva za žene poduzetnice

-        Jačanje poduzetničkih vještina kroz provedbu edukativnih radionica

-        Pružanje stručne podrške za poduzetničke projekte žena u poljoprivredi u obliku savjetovanja

Provedba projekta  „MREŽA 3“ doprinosi unaprjeđenju ravnopravnosti spolova u Krapinsko- zagorskoj županiji kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena,  jačanjem kapaciteta „Mreže žena poduzetnica“ i pružanjem stručne podrške za poduzetničke projekte žena u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 15.000,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh