Projekti

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u okviru Mjere 19 "LEADER -CLLD" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje do 2020. godine

  • Podijeli:
  • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla odabrana je provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«. Ukupan iznos odobrene potpore za LAG Zagorje - Sutla iznosi 8.943.096,33 kuna. Od navedenog iznosa sa 6.813.787,68 kuna će se financirati projekti na području LAG-a, 340.689,38 kuna je na raspolaganju za projekte suradnje i 1.788.619,27 kuna za tekući rad LAG-a i animaciju lokalnog stanovništva.

Lokalna razvojna strategija definirala je četiri temeljna cilja te će se kroz dobivena sredstva financirati projekti koji im doprinose: promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a, diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje, podrška održivom razvoju prostora kao temelj života budućih generacija, jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a.

Zahvaljujući ovoj potpori uredi LAG-a u Zagorskim Selima, Pregradi i Zaboku u narednom će razdoblju raditi u punom radnom vremenu te biti na raspolaganju zainteresiranim poduzećima, udrugama i pojedincima za sve informacije o natječajima kao i pomoć za pripremu projekata.

Projekti sufinancirani kroz operaciju provedba operacija u okviru CLLD strategije su projekti manjeg razmjera, projekti inovativno- eksperimentalnog karaktera koji se provode na području LAG-a. Projekti moraju biti u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a i Programom ruralnog razvoja 2014 – 2020.

Prihvatljivi troškovi opisani su pod specifičnim operacijama, podmjerama ili mjerama u PRR 2014. – 2020. i ovise o odabranoj vrsti projekta.

Tipovi operacija u okviru LRS Zagorje- Sutla do 2020. godine:

•             Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Tip operacije 4.1.1. PRR RH)

•             Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Tip operacije 4.1.2. PRR RH)

•             Korištenje obnovljivih izvora energije (Tip operacije 4.1.3. PRR RH)

•             Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (Tip operacije 4.2.1. PRR RH)

•             Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima (Tip operacije 6.1.1. PRR RH)

•             Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Tip operacije 6.3.1. PRR RH)

•             Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (Tip operacije 6.2.1. PRR RH)

•             Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (Tip 6.4.1. PRR RH)

•             Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (Tip operacije 7.4.1. PRR RH)

•             Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (Tip operacije 8.5.2. PRR RH)

•             Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (Tip operacije 9.1. PRR RH)

•             Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta (Tip operacije 16.4.1. PRR RH)

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh