Projekti

Projekt MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“

  • Podijeli:
  • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2017. godini provodi projekt MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“ koji doprinosi unapređenju ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova kroz uspostavu „Mreže žena poduzetnica u ruralnom području“ i  edukaciju žena o poduzetništvu i poslovnim vještinama.

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 10.000,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Cilj projekta je unapređenje ostvarenja ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena kroz uspostavu i promociju „Mreže žena poduzetnica u ruralnim područjima“, osnaživanje i edukacija žena u poduzetništvu te jačanje njihovih poduzetničkih vještina. Glavna ciljna skupina su žene koje imaju konkretnu poslovnu ideju ili su u fazi pokretanja  posla u ruralnom području.

U projektu je planirana provedba 5 aktivnosti:

  •          Formiranje MREŽE žena poduzetnica u ruralnom području
  •          Radionice za jačanje poduzetničkih vještina
  •          Radionica pisanja poslovnog plana
  •          Studijsko putovanje
  •          Individualna savjetovanja

Projekt MREŽA „Mogućnost razvoja emancipacije žena“ provodi se u suradnji sa udrugom CESI i proširenje je  Erasmus+ projekta „FREE -  Osnaživanje, poticanje i potpora poduzetnicama u ruralnim područjima“ udruge CESI i partnera iz 5 zemalja EU na područje Krapinsko-zagorske županije.

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh