SWOT ANALIZA

Područje LAG-a obiluje prirodnom i kulturnom baštinom. Ekonomija u ruralnom području okarakterizirana je brojnim poljoprivrednim gospodarstvima koji djeluju u sektoru govedarstva, svinjogojstva, ratarstva, povrćarstva, voćarstva i cvjećarstva, te je prepoznata znatna koncentracija ponuditelja turističkih usluga. Područje obiluje termalnom vodom koja se iskorištava u lječilišne i turističke svrhe. Lokalna infrastruktura pruža dobre polazišne osnove za stvaranje kvalitetne mreže lokalnih, javnih prostora za stanovništvo poput mreže biciklističkih i pješačkih staza kao dopuna sadržaja turističkoj infrastrukturi, dječja igrališta, domovi kulture i slično. Primarni cilj razvoja lokalne infrastrukture u funkciji je podizanja životnog standarda kako bi se dodatnom ponudom sadržaja u ruralnom prostoru zadržalo stanovništvo i spriječio njihov daljnji odlazak te depopulacija.

 

Glavni izazov LAG-a Zagorje – Sutla je fokusiranje na snage kao relativno razvijenog područja kao i smanjenje razvojnih razlika mikropodručja LAG-a, razlika među individualcima, organizacijama i cjelokupnom zajednicom koju obuhvaća LAG.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje – Sutla stoga osmišljava niz prioritetnih ciljeva, mjera i aktivnosti koje mogu kvalitetno odgovoriti na postavljeni izazov.

VIZIJA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

LAG Zagorje – Sutla prostor je participacije javnog, privatnog i civilnog sektora koji omogućuju kvalitetan život stanovnika uz poticanje kreativnosti, inovativnosti i socijalne pravednosti. Tradicionalni poljoprivredni proizvodi njegovani u zelenim bregima Zagorja, zalijevani očuvanim izvorima vode, obrađivani rukama mladih i iskusnih poljoprivrednika, nastali na višestoljetnoj kulturi i ponuđeni u toplom ambijentu zagorske kleti i urbanim odmorištima koja potiču povezivanje ruralnih i urbanih prostora, obilježja su prijateljske regije Zagorja.

Kako bi se vizija ostvarila potrebno je:

  1. Animirati lokalno stanovništvo za pripremu i provedbu projekata koji će se financirati vlastitim i vanjskim izvorima sredstava, a kako bi se maksimizirali razvojni učinci provedenih projekata;
  2. Uspostaviti kvalitetna i održiva partnerstva na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se razmjenjivala iskustva, dodatno animiralo stanovništvo i glavni dionici za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
  3. Razviti nove poljoprivredne proizvode, modernizirati proizvodnju postojećih proizvoda, povezati proizvođače, povećati količinu i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda kroz uporabu novih tehnologija i održivih izvora energije – uz naglasak na malim poljoprivrednim gospodarstvima i mladim poljoprivrednicima s ciljem očuvanja ruralnog prostora
  4. Potaknuti udruživanje proizvođača i podupirati razvoj lokalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda kako bi se oni našli u ponudi turističkih objekata, ugostitelja i lokalnih trgovina, te postali prepoznatljivi unutar LAG-a i šire
  5. Razvijati i podupirati revitalizacije lokalne infrastrukture koja će objediniti kulturnu i prirodnu baštinu područja LAG-a, a kako bi se podigla kvaliteta života svih stanovnika

CILJEVI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Vizija
Vizija

Priloženi dokumenti

LRS final 4. izmjena_01.07.2019.
20. rujna 2019. 1,64 MB
DODATAK 1 ANALIZA STANJA izmjena
20. rujna 2019. 1,65 MB
DODATAK 2 NASELJA izmjena
20. rujna 2019. 459,76 KB
DODATAK 3 KULTURNA DOBRA izmjena
20. rujna 2019. 769,19 KB
DODATAK 4 ZASTICENA PODRUCJA izmjena
20. rujna 2019. 589,67 KB
DODATAK 5 INTEGRIRANA SWOT izmjena
20. rujna 2019. 641,92 KB
DODATAK 7 PREGLED POKAZATELJA 4 izmjena
20. rujna 2019. 783,4 KB
DODATAK 9 RIZICI izmjena
20. rujna 2019. 501,15 KB
DODATAK 10 POPIS ČLANOVA 4 izmjena
20. rujna 2019. 663,71 KB
DODATAK 11 KONZULTACIJE 4 izmjena
20. rujna 2019. 658,15 KB
Evaluacija provedbe LRS 2017-2019
16. siječnja 2020. 7,39 MB