O LAG-u

O nama

Lokalna akcijska grupa ZAGORJE – SUTLA obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na površini većoj od 439 km2 sa više od 44 tisuća stanovnika (Pregrada, Klanjec, Zabok, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela).

Održivi razvoj ruralnih područja te sektorska suradnja i povezivanje lokalnih dionika javnog, civilnog i gospodarskog sektora su jedan od najvažnijih načela LEADER pristupa i cilj osnivanja Lokalnih akcijskih grupa.

img-responsive

Osnivači

Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla

Valentina Đurek

predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor
Zamjenica Gradonačelnika Grada Zaboka

www.zabok.hr

Zvonko Škreblin

zamjenik predsjednice LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor
Načelnik Općine Desinić

www.desinic.hr

Ivana Radanović

Civilni sektor
Mreža udruga Zagor
Zabok

www.zagor.info

Željko Brlek

Gospodarski sektor
Termoprojekt , Kraljevec na Sutli

Marko Iveković

Gospodarski sektor
Niskogradnja - Autoprijevoz
Tuhelj

Narcisa Brezinščak

Javni sektor
Narodna knjižnica Hum na Sutli

http://www.humnasutli.hr/narodna-knjiznica.aspx

Marina Hohnjec

Civilni sektor
Društvo Naša djeca Zagorska Sela

Igor Jambrešić

Gospodarski sektor
Obrt IDA NOVA
Klanjec

www.kupinovovino.com

 Maša Šams Bival

Gospodarski sektor
Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Krapinske Toplice

http://www.magdalena.hr

Marko Jelenić

Gospodarski sektor
Vrtlarija "Jelenić"
Sveti Križ Začretje

https://hr-hr.facebook.com/jelenic.hr/

Marijan Biruš

Gospodarski sektor
M7 Consulting, obrt za poslovno savjetovanje
Desinić

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/752 2375, Voditeljica LAG-a Tajana Broz

099/4237 161, Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

095/3588 595, Suradnik na projektu Hrvoje Novak

099/4237 151, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Tajana Broz
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a


Marko Brozović
stručni suradnik


Službenica Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

Tajana Broz, 091/7522 375, lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh