O LAG-u

O nama

Lokalna akcijska grupa ZAGORJE – SUTLA obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na površini većoj od 439 km2 sa više od 44 tisuća stanovnika (Pregrada, Klanjec, Zabok, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela).

Održivi razvoj ruralnih područja te sektorska suradnja i povezivanje lokalnih dionika javnog, civilnog i gospodarskog sektora su jedan od najvažnijih načela LEADER pristupa i cilj osnivanja Lokalnih akcijskih grupa.

img-responsive

Osnivači

Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla

Zvonko Škreblin

Predsjednik LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor
Načelnik općine Desinić

http://www.desinic.hr/

Ksenija Krivec Jurak

zamjenica predsjednika LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor
Načelnica općine Zagorska Sela

https://www.zagorska-sela.hr/

Ivana Radanović

Civilni sektor
Mreža udruga Zagor
Zabok

www.zagor.info

Željko Brlek

Gospodarski sektor
Termoprojekt , Kraljevec na Sutli

Marko Iveković

Gospodarski sektor
Niskogradnja - Autoprijevoz
Tuhelj

Jelena Posilović

Javni sektor
Općina Hum na Sutli

http://www.humnasutli.hr/

Marina Hohnjec

Civilni sektor
Društvo Naša djeca Zagorska Sela

https://www.facebook.com/dnd.zagorskasela.7

Igor Jambrešić

Gospodarski sektor
Obrt IDA NOVA
Klanjec

www.kupinovovino.com

 Maša Šams Bival

Gospodarski sektor
Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Krapinske Toplice

http://www.magdalena.hr

Marko Jelenić

Gospodarski sektor
Vrtlarija "Jelenić"
Sveti Križ Začretje

https://hr-hr.facebook.com/jelenic.hr/

Marijan Biruš

Gospodarski sektor
M7 Consulting, obrt za poslovno savjetovanje
Desinić

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh